Z historie zámku Zákupy

Jestliže byste se pustili do pátrání v prvních historických pramenech, zjistili byste, že na místě dnešního zámku Zákupy stávala kdysi dávno dřevěná gotická tvrz. Tvrz byla založena na přelomu třináctého a čtrnáctého století a za vlastníky jsou považováni členové vladycké rodiny Pancířů ze Smojna. Příslušník zdejšího rodu vladyků Fridman ze Smojna byl v roce 1311 pasován na rytíře králem Janem Lucemburským. Od roku 1365 se již uvádějí za majitele tvrze i okolního panství páni z Vartemberka, kteří tady vládli desítky let.

Během let 1463 – 1492 se panství ujímají Berkové z Dubé – Jan Berka a v pozdějších letech jeho synové. Zdislav Berka vlastnil panství od roku 1518 a vykoupil také podíly od svých příbuzných. Stalo se tomu tak v roce 1532. Renesanční stavba zámku začala v roce 1541 a skončila v roce 1552. Po roce však Zdislav umírá bezdětný při morové epidemii a zámek získal Zbyněk Berka.

Roku 1573 došlo na zámku k požáru a bohužel tady zahynulo i dost lidí. K opravě došlo do pěti let od tragické události a zároveň byla stavba rozšířena o východní křídlo. Po smrti Zbyňka Berky (1578) se panství ujímá Václav Berka a zůstává zámeckým pánem na dalších třicet let. Díky značným dluhům se po jeho smrti v roce 1608 nedočkali majteku čtyři nezletilí synové, ale došlo v roce 1612 k prodeji – novým majitelem se stal Jan Novohradský z Kolovrat. Novohradští tady zůstali až do roku 1632, ale za jejich panování sem přišla vojska (1621) a ta zámek vyplenila. Třicetiletá válka byla obdobím rabování a násilností i tady na zámku v Zákupech.

V roce 1665 se stal majitelem sasko-lauenburský vévoda Julius František a zámek se začíná přestavovat v barokním slohu. V této době vznikla čtyři mohutná křídla, hospodářský dvůr, předzámecké budovy, druhé patro se sály a komnatami pro bydlení a také konírna, voliéra a zahrada s terasami. Slavná doba zámku pokračuje i po smrti vévody v roce 1689, kdy se panství ujímá jeho dcera Anna Marie Františka, velkovévodkyně z Toskány. Šlo o velmi bohatou šlechtičnu, která se postarala o dokončení barokní přestavby a rovněž investovala i do staveb ve městě. Zemřela v roce 1741 a posléze došlo k mnohým změnám majitelů. Delší dobu se neprováděly žádné stavební úpravy. Zámek byl během té doby několikrát rabován vzbouřenci z řad sedláků nebo vojsky.

Od roku 1805 začalo období, kdy se panství ujmuli Habsburkové. Prvně přejímá neupravované, ale velké panství arcivévoda Ferdinand. Titulárním vévodou byl v roce 1815 jmenován Napoleon II. (Orlík), ale ten zemřel a nestačil se správy ujmout. Císař Ferdinad I. Dobrotivý si Zákupy vybral později jako své letní sídlo a stavba prošla různými úpravami.

Období let 1850 – 1853 je časem přestavby ve stylu druhého rokoka. Na úpravách se zde podíleli svou činností například malíři Josef Navrátil, V. Kandler, architekt Jan Bělský, štukatér J. Effenberg nebo sochař Václav Levý. V další době se bývalý císař stále každoročně vracel na Zákupy, hostil i mnoho svých příbuzných z vládnoucího rodu a naposledy se tady objevil v roce 1874. Zámek po jeho smrti přebírá František Josef I., ten sem však jezdil jen ojediněle. Důležitou historickou událostí v tomto období je setkání cara Alexandra II. s Františkem Josefem I. v otázce neutrality Rakouska-Uherska v probíhající rusko-turecké válce. František Ferdinand d’Este si 1. července 1900 vzal na zámku Zákupy za manželku hraběnku Žofii Chotkovou.

zámek Zákupy 1853
Zámek Zákupy v roce 1853

Zámek sloužil během první světové války jako záložní nemocnice. Po válce přešel zámek do státního vlastnictví, jednalo se celkem o 188 místností a tři nádvoří. Přízemí následně sloužilo jako kanceláře pro státní lesy a statky, v předzámčí vznikla česká škola a české loutkové divadlo. V květnu 1936 tady vzniklo české menšinové Muzeum Českolipska a ve válečném období se Zákupy staly útočištěm pro různé uprchlíky. Rok 1951 byl dobou zpřístupnění zámku pro veřejnost.

Další důležitá historická data:
1710 – 1711 – postavena vodárna za zámkem, doplňovala starší rezervoár a sloužila zahradě
1977 – zámek byl rekonstruován až do roku 1985
1985 – znovuotevření zámku
1974 – 1995 Kruh přátel hudby tady pořádá desítky koncertů vážné hudby

no images were found

Líbí se Vám tento web?

Budeme rádi, jestliže na své stránky umístíte některý z připravených odkazů:

zamekzakupy.cz

Zámek Zákupy

Zámek Zákupy - národní kulturní památka u České Lípy